รับสมัครด่วน

- ขยายฐานลูกค้า (Food, Feed & Pharma)
- เพิ่มยอดขายสินค้า (Food, Feed & Pharma)
- ดูแลลูกค้า

- ขับรถ รับส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลบำรุงรักษารถยนต์

- ขายและแนะนำสินค้า (มีค่า commission ตอบแทน)
- ทำ report สรุปยอดขายได้
- ทำงานกะได้ (ทำงาน 5 วัน, หยุด 2 วัน) เวลา 08:00-18:00 น.

- ตรวจเช็ดการรับ-จ่ายสินค้า ของบริษัทฯ
- ทำความสะอาด
- แพ็ค, รีแพ็คสินค้า
- ทำงานในส่วนของโรงอบสินค้าแป้ง

Loxley Public Company Limited has operated its business for over 70 years. It was founded on 15 January 1939 under the name Loxley Rice Company (Bangkok) Limited. Initially, the Company's main activities were exports of agricultural products of Thailand, including rice and timbers For over seven decades, the business has grown from strength to strength. In 1957, the Company's name was changed to Loxley (Bangkok) Company Limited and expanded its export businesses as well as distribution of foreign products including industrial products and advanced technology products. Due to its outstanding performance, the Company had attracted a huge number of leading local and foreign corporations, many of which later became the company's business partners. By the year 1988, with an aim to meet the ever-changing market demands, the Company expanded its business to cover technology. On 1 April 1993 , the Company was transformed into a public company, being listed on the Stock Exchange of Thailand under the name of Loxley Public Company Limited. Our shares began to be traded on 25 January 1994 under the designation “LOXLEY” in the commercial group of stocks. The Company has always committed to operating its business with a comprehensive range of products and services, focusing on sustainable growth in order to cater client's needs and to manage our assets in accordance with the value-added principle for maximum benefits of shareholders, employees, and the society.